άτιτλο

Μ' ένα λαγήνι γεμάτο την αθάνατη ηλικία,
γεμάτο την αθάνατη θύμηση, έρχεσαι.
Με όλο το πλάτος του φεγγαριού, έρχεσαι.
Με όλο το φως ενός άστρου, έρχεσαι.
Κι εγώ σε περιμένω, κρατώντας στα χέρια
τον σταυρό που σχημάτισε ο ίσκιος ενός χελιδονιού, πάνω στον ακάνθινο δρόμο
της Μ' ένα λαγήνι γεμάτο την αθάνατη ηλικία,
γεμάτο την αθάνατη θύμηση, έρχεσαι.
Με όλο το πλάτος του φεγγαριού, έρχεσαι.
Με όλο το φως ενός άστρου, έρχεσαι.
Κι εγώ σε περιμένω, κρατώντας στα χέρια
τον σταυρό που σχημάτισε ο ίσκιος ενός χελιδονιού, πάνω στον ακάνθινο δρόμο
της απουσίας σου.

------------------------------------------------------------------------------

~~~ σχολιασμός και γνώμες για την ποίηση του αθανάσιου κούρτη ~~~

------------------------------------------------------------------------------