μάρω σιδέρη

Το Ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Είναι πραγματικό και εάν νομίζετε ότι η
απάντησή του είναι εύκολη και δεδομένη, πολύ φοβάμαι ότι τα φαινόμενα
καθημερινά σας διαψεύδουν. Βλέπετε, όποια κι αν είναι η άποψή μας για την
αξία ενός αγαθού, η Το Ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Είναι πραγματικό και εάν νομίζετε ότι η
απάντησή του είναι εύκολη και δεδομένη, πολύ φοβάμαι ότι τα φαινόμενα
καθημερινά σας διαψεύδουν. Βλέπετε, όποια κι αν είναι η άποψή μας για την
αξία ενός αγαθού, η αληθινή του τιμή φαίνεται πάντοτε στο ταμείο. Πόσο
κοστολογείται λοιπόν η ζωή ενός ανθρώπου στο ταμείο της ανθρωπότητας; Μάλλον κάτι λιγότερο από τίποτα!