Ατιτλο2Λυτά
Καρδιοχτύπια.
Περιπλεγμένη ματαιότης
Σιγομουρμουρίζει στίχους
Ξελογιασμένων ασμάτων.
Τα ελάφια κλαίνε
Μες στο δάσος.

Μωροπίστευτοι σφυγμοί
Παραληρούν αφρίζουσες
Ευχές,
Μνημόνια θυμωμένων
Παραισθήσεων.
Ένοχο χάδι
Πικροδάφνης όνειρα`
Μάτια πίσω απ’ τις λέξεις,
Λέξεις πίσω απ’ τους τοίχους
Κριτσανίσματα ερώτων
Σιωπηρά σημάδια.

Έγινε η νύχτα
Αναλφάβητη
Ανάσα.

||\\\\_/||
------------------------------------------------------------------------------

~~~ σχολιασμός και γνώμες για την ποίηση του βαγγέλη κυριακού ~~~

------------------------------------------------------------------------------


Λυτά
Καρδιοχτύπια.
Περιπλεγμένη ματαιότης
Σιγομουρμουρίζει στίχους
Ξελογιασμένων ασμάτων.
Τα ελάφια κλαίνε
Μες στο δάσος.

Μωροπίστευτοι σφυγμοί
Παραληρούν αφρίζουσες
Ευχές,
Μνημόνια θυμωμένων
Παραισθήσεων.
Ένοχο χάδι
Πικροδάφνης όνειρα`
Μάτια πίσω απ’ τις λέξεις,
Λέξεις πίσω απ’ τους τοίχους
Κριτσανίσματα ερώτων
Σιωπηρά σημάδια.

Έγινε η νύχτα
Αναλφάβητη
Ανάσα.

||\\\\_/||
------------------------------------------------------------------------------

~~~ σχολιασμός και γνώμες για την ποίηση του βαγγέλη κυριακού ~~~

------------------------------------------------------------------------------
Ποιοί είναι online

Έχουμε 17 επισκέπτες συνδεδεμένους