Θα λαχταρίσει ο καιρός μεταλαμπάδευσηΘΑ ΛΑΧΤΑΡΙΣΕΙ ο καιρός μεταλαμπάδευση!
Γαλάζιο φως ανόθευτο από εκλάμψεις θλίψεως
Σ’ ιερουργία μυστική
Πρωτόφαντη
Γιορταστική
Να νιώσει στ’ αετώματά του να σταλάζει
Και τότε ποιος
Ευλαβικά
Στα κιονόκρανα θα στήσει θυρσοστέφανα
Και ποιος θα έχει φυλαγμένη
Στου σύμπαντός του τους βυθούς
Φωτιά αδάμαστα
Ερωτική
Μ’ έξαψη διονυσιακή
Και μ’ οργισμένα βλέμματα
Νυχτοθρεμμένη
Κι όμοια

ΘΑ ΛΑΧΤΑΡΙΣΕΙ ο καιρός μεταλαμπάδευση!
Γαλάζιο φως ανόθευτο από εκλάμψεις θλίψεως
Σ’ ιερουργία μυστική
Πρωτόφαντη
Γιορταστική
Να νιώσει στ’ αετώματά του να σταλάζει
Και τότε ποιος
Ευλαβικά
Στα κιονόκρανα θα στήσει θυρσοστέφανα
Και ποιος θα έχει φυλαγμένη
Στου σύμπαντός του τους βυθούς
Φωτιά αδάμαστα
Ερωτική
Μ’ έξαψη διονυσιακή
Και μ’ οργισμένα βλέμματα
Νυχτοθρεμμένη
Κι όμοια με λάβα ηφαιστείου
Σπονδή να πέσει
Ορμοκυλώντας
Στων ημερών τα καγκελόφραχτα κορμιά
Ως να ριγήσουν από μύχια ηδονή;

||\\\\_/||
------------------------------------------------------------------------------

~~~ σχολιασμός και γνώμες για την ποίηση του γιώργου ξυδιά ~~~

------------------------------------------------------------------------------


Ποιοί είναι online

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένους